Regulamin i zasady panujące na serwerze

Regulamin stanowi zbiór zasad, które określają zasady postępowania.
Na regulamin składa się zbiór obowiązków, nakazów oraz zakazów.


§1. Ogólne zasady


 • 1.1 Każdy gracz, rozpoczynający grę akceptuje niniejszy regulamin
 • 1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
 • 1.3 Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty
 • 1.4 Administracja nie odpowiada za utracone konta w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia ich (np. słabe hasła)
 • 1.5 Do kontaktu z administracją służy komenda /helpop, czat w grze, forum oraz panel gracza
 • 1.6 Zalecane jest, aby każdy gracz posiadał komunikator Skype w celu ewentualnego sprawdzenia pod kątem posiadania wspomagaczy (patrz punkt 2.1)
 • 1.7 Regulamin może ulec zmianie, administracja poinformuje graczy


 • §2. Zakazy

  Na serwerze zakazuje się:

 • 2.1 Posiadania lub używania oprogramowania służącego do ułatwiania rozrywki (potocznie: cheat, wyjątek: macro)
 • 2.2 Reklamowania innych serwerów (nie dotyczy: serwerów głosowych)
 • 2.3 Proszenia administracji serwera o dobra w grze (np.: przedmioty, rangi)
 • 2.4 Podszywania się pod innych graczy poprzez tworzenie podobnych nicków
 • 2.5 Tworzenia wielu kont (1 konto = 1 osoba, dotyczy tylko serwera Survival)
 • 2.6 Używania wulgarnego języka
 • 2.7 Udostępniania danych osobowych
 • 2.8 Wykorzystywania błędów gry lub serwera
 • 2.9 Sprzedaży kont, przedmiotów lub innych usług za realne pieniądze
 • 2.10 Rozsyłania spamu na czacie, linków do stron z treściami dla dorosłych itp.
 • 2.11 Posiadania wulgarnych nicków
 • 2.12a Oszukiwania innych graczy (nie dotyczy trybu: Survival)
 • 2.12b Oszukiwania administracji
 • 2.13 Pisania na czacie "kończę edycję", "kończę grę" itp.
 • 2.14 Celowego działania na niekorzyść serwera
 • 2.15 Oszukiwania w sprzedaży w /bazar (np. sprzedawanie zwykłego stone jako cobblex)
 • 2.16 Obrażania graczy
 • 2.17 Obrażania administracji
 • 2.18 Stosowania gróźb


 • §3. Nakazy

  Na serwerze nakazuje się:

 • 3.1 Zachowania kultury na czacie


 • Taryfikator kar

  Za złamanie punktu [...] grozi:

 • 2.1a Przyznanie się do posiadania wspomagaczy podczas sprawdzania - ban 14 dni
 • 2.1b Brak przyznania się do posiadania wspomagaczy podczas sprawdzania - ban permamentny
 • 2.2 Permamentna blokada konta oraz wpisanie IP na czarną listę
 • 2.3 Czasowe wyciszenie od 5 minut do 25 minut
 • 2.4 Blokada konta gracza
 • 2.5 Blokada wszystkich kont z wyjątkiem jednego
 • 2.6 Czasowe wyciszenie od 5 minut do 60 minut
 • 2.7 Blokada konta od 7 do 14 dni
 • 2.8 Blokada konta na 14 dni lub na zawsze
 • 2.9 Blokada konta na 7 dni
 • 2.10 Wyciszenie 60 minut lub blokada konta na 3 dni (czarna lista w przypadku udostępniania stron z treściami dla dorosłych)
 • 2.11 Blokada konta
 • 2.12 Czasowa blokada konta
 • 2.13 Wyciszenie na godzinę
 • 2.14 Blokada konta od 7 do 31 dni lub czarna lista
 • 2.16 Wyciszenie lub czasowa blokada konta
 • 2.17 Wyciszenie, czasowa blokada konta lub czarna lista
 • 2.18 Wyciszenie lub czasowa blokada konta (maksymalnie: 3 dni)