Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że przetwarzając dane osobowe w ramach usługi serwera NETHERSTORM1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma NETHERSTORM MICHAŁ OMERNIK NIP: 7712890011.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatora Discord, panelu gracza, oraz forum.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6, ust.1, pkt.a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679)) w celu zapewnienia dostępu do konta w grze Minecraft.

4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu (art. 4 ust. 9 ogólnego Rozporządzenia 2016/679).

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Ciebie rezygnacji bycia użytkownikiem serwera.

6. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.

9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.