§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


• 1.1 Każdy gracz rozpoczynający grę na sieci NETHERSTORM oświadcza, że akceptuje zasady zawarte w regulaminie.
• 1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zasad w nim zawartych.
• 1.3 Administracja zastrzega sobie prawo do edytowania regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu będą publicznie ogłaszane na 7 dni przed ich wprowadzeniem.
• 1.4 Administracja nie odpowiada za utracone przez graczy monety, przedmioty, działki itp.
• 1.5 Administracja nie odpowiada za konta utracone w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia ich (np. zbyt słabe hasło, współdzielenie konta).
• 1.6 Administrator ma prawo nałożyć na gracza karę wyższą niż przewidziana w taryfikatorze, w przypadku poważnego/nagminnego naruszania zasad serwera lub złamaniu wielu zasad jednocześnie.
• 1.7 Do kontaktu z administracją gracz może wykorzystać komendę /helpop, /support, panel gracza na stronie internetowej, czat w grze, serwer Discord bądź TeamSpeak3
• 1.8 Zaleca się, by każdy gracz posiadał program umożliwiający ewentualne sprawdzenie go (Skype, Discord), pod kątem posiadania wspomagaczy (patrz punkt 2.1).
• 1.9 Konta AFK gracz pozostawia na własną odpowiedzialność.
• 1.10 Jeśli gracz został już ukarany, nie może otrzymać kolejnej kary za to samo przewinienie.
• 1.11 Pamiętaj, administrator nigdy nie prosi o twoje hasło, nie rozpowszechniaj go oraz nie podawaj osobom postronnym!
• 1.12 Na serwerach sieci NETHERSTORM obowiązuje zakaz współdzielenia kont.***
• 1.13 W przypadku nagminnego łamania regulaminu, administracja ma prawo nakładać kary na gracza, bez podania konkretnego powodu czy ostrzeżenia.
• 1.14 Ranga VIP przenoszona jest na inny tryb / konto przez administrację dobrowolnie (termin, w którym zostanie ona przeniesiona zależy w pełni od administracji), limit jej przeniesień wynosi 2 razy, jest jednocześnie jedyną zakupioną usługą, która ma możliwości przeniesienia pomiędzy kontami / trybami.
• 1.15 Waluta serwerowa NSCoin nie może zostać przesłana na inne konto użytkownika.
• 1.16 Rangi VIP administracja nie przenosi tydzień przed i tydzień po nowej edycji ogłoszonego wcześniej trybu.
• 1.17 W przypadku złożenia apelacji, do otrzymanej kary, czas na jej rozpatrzenie przez administrację nie jest określony oraz zależy od stopnia złamania regulaminu i czasu jaki minął od nałożenia blokady.
• 1.18 Skargi dotyczące naruszenia zasad regulaminu użytkownik powinien składać poprzez panel gracza na stronie serwera, skargi składane w inny niż wymieniony sposób nie będą rozpatrywane.


§2. ZAKAZY


Na serwerze zakazuje się:
• 2.1 Używania oprogramowania ułatwiającego rozgrywkę (różnego rodzaju wspomagacze, cheaty, wyjątek: macro*)
• 2.2 Reklamowania innych serwerów (nie dotyczy: serwerów głosowych typu TeamSpeak 3)
• 2.3 Proszenia administracji serwera o uzyskanie dóbr w grze (np.: przedmioty, rangi, przywileje)
• 2.4 Podszywania się pod innych użytkowników, w tym administrację serwera.
• 2.5 Tworzenia wielu kont tzw. multikont (1 konto w grze = 1 osoba, dotyczy serwera Survival oraz MegaDrop)
• 2.6 Używania wulgarnego języka, szerzenia nienawiści, zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, umyślnego omijania cenzury
• 2.7 Udostępniania danych osobowych innych użytkowników
• 2.8 Wykorzystywania błędów/bugów gry lub serwera
• 2.9 Prowadzenia oraz pomocy w prowadzeniu handlu opartego na realnej walucie (sprzedaży kont, przedmiotów lub innych usług i dóbr niezwiązanych z siecią NETHERSTORM)
• 2.10 Rozsyłania linków do stron z treściami przeznaczonymi dla osób dorosłych, szpiegujących, zawierających: wirusy, sniffery, iploggery oraz wszystkich serwisów działających w jakikolwiek sposób na szkodę użytkownika
• 2.11a Tworzenia wulgarnych, obraźliwych nicków (dotyczy komendy /nick), firm, rodzin, gildii, nazw przedmiotów
• 2.11b Rozpowszechniania treści przeznaczonych dla dorosłych, zakazanych poprzez konstytucję RP (budowle, symbole, itp.)
• 2.12a Oszukiwania innych graczy (nie dotyczy trybu: Survival, MegaDrop)
• 2.12b Oszukiwania, bądź nagminnego ignorowania upomnień administracji
• 2.13 Pisania na czacie "kończę edycję", "kończę grę" itp.
• 2.14 Wywoływania oraz uczestnictwa w spamowaniu na czacie (tzw. flood)
• 2.15 Celowego działania na niekorzyść serwera
• 2.16 Obrażania oraz umyślnego prowokowania graczy, członków administracji serwera / obrażania całej sieci NETHERSTORM
• 2.17 Stosowania gróźb w każdej postaci
• 2.18 Dokonywania włamań na konta innych użytkowników
• 2.19 Utrudniania rozgrywki innym użytkownikom (np.: poprzez blokowanie, uniemożliwianie płynnej gry, itp.) oraz utrudniania pracy administracji (np.: ignorowanie upomnień, przeszkadzanie w pełnieniu funkcji, utrudnianie pomocy innym graczom, zaśmiecanie helpop’u)
• 2.20 Celowego i umyślnego ułatwiania innym użytkownikom zdobywania punktów rankingowych
• 2.21 Nagminnego łamania zasad zawartych w powyższym regulaminie.


§3. NAKAZY


Na serwerze nakazuje się:
• 3.1 Przestrzegania zasad kultury na czacie serwerowym jak i po za nim
• 3.2 Respektowania i stosowania się do regulaminu serwera w każdym miejscu bezpośrednio powiązanym z siecią NETHERSTORM.


§4. PŁATNOŚCI


• 4.1 Niniejszy regulamin zawiera zakres oraz warunki usług zapewnianych przez firmę NETHERSTORM MICHAŁ OMERNIK, NIP 7712890011.
• 4.2 Firma świadczy usługi dodawania wirtualnych monet (NSCoins) do wirtualnego portfela klienta.
• 4.3 Zakupy nie podlegają zwrotowi.
• 4.4 Usługi realizowane są natychmiast po dokonaniu wpłaty.
• 4.5 W przypadku problemów z płatnością sprawy kierujemy na adres email: kontakt@nssv.pl
• 4.6 Firma nie ponosi odpowiedzialności za utracone wirtualne monety np. w wyniku włamania na konto klientaTARYFIKATOR KARZa złamanie punktu [...] grozi:

• 2.1a Przyznanie się do posiadania wspomagaczy podczas sprawdzania – BAN na tryb (14dni)
• 2.1b Wykrycie wspomagaczy po nieprzyznaniu się, do ich posiadania – BAN na tryb (permanentny)
• 2.2 Czasowe bądź permanentne przeniesienie na BL** (1dzień-permanentne)
• 2.3 Czasowe wyciszenie (5-30min.)
• 2.4 Przeniesienie na BL** (permanentne)
• 2.5 Wszystkie konta, oprócz głównego – BAN na tryb (permanentny)
• 2.6 Czasowe wyciszenie (5min.-3godz.)
• 2.7 Przeniesienie na BL** (permanentne)
• 2.8 Czasowe bądź permanentne przeniesienie na BL** (1-30dni)
• 2.9 Czasowe bądź permanentne przeniesienie na BL** (1-14dni)
• 2.10 Czasowe wyciszenie bądź przeniesienie na BL** (1dzień- permanentne)
• 2.11a Przeniesienie na BL** (permanentne), BAN na tryb (1-3dni)
• 2.11b BAN na tryb (1-14dni)
• 2.12a BAN na tryb (permanentne)
• 2.12b Czasowe bądź permanentne przeniesienie na BL** (1dzień-permanentne)
• 2.13 Czasowe wyciszenie (5-30min.)
• 2.14 Czasowe wyciszenie (5-30min) bądź BAN na tryb (1-3dni)
• 2.15 Przeniesienie na BL** (permanentne)
• 2.16 Czasowe wyciszenie bądź BAN na tryb (1dzień-permanentne), Przeniesienie na BL** (permanentne) w przypadku obrazy administracji, serwera
• 2.17 Czasowe wyciszenie (1-24godz.) bądź BAN na tryb (1dzień-permanentne)
• 2.18 Przeniesienie adresu IP na BL**
• 2.19 BAN na tryb (1-30dni)/Czasowe bądź permanentne przeniesienie na BL** (1-30dni)
• 2.20 Reset osiągnięć, bądź BAN na tryb (1dzień-permanentne)
• 2.21 Przeniesienie na BL** (permanentne)/Przeniesienie adresu IP na BL**
• 2.22 Ban IP lub skasowanie działki


*- użytkownik decyduje się na wykorzystywanie macro na własną odpowiedzialność, jego konto nie zostanie zablokowane, jednak anty-cheat może uznać je za KILL AURE.
Gracz stosujący makro oświadcza pełną świadomość zagrożenia płynącego z tego tytułu, a konto zablokowane w ten sposób nie podlega ponownemu odblokowaniu.
**BL- black list (pol. czarna lista) = ban na wszystkie tryby
***Dotyczy udostępniania konta osobom nagminnie łamiącym regulamin, omijania kar nałożonych na gracza, współudziału w oszustwach, osób nagminnie ignorujących upomnienia administracji.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
NETHERSTORM 2020